இது எச்சரிக்கை அல்ல..

Posted by அகத்தீ Labels:


இது எச்சரிக்கை அல்ல...


அவர்களை
குறைத்து மதிப்பிட்டுவிடாதீர்கள்!!
சட்டபூர்வமாகவும் சட்டவிரோதமாகவும்
சமூகத்தில் விஷம் பீய்ச்சத் தெரிந்தவர்கள் .

அவர்கள் வார்த்தைகளை
மெய்யென்று நம்பிவிடாதீர்கள் !!
கருப்பட்டிக்குள்  நஞ்சை பொதிந்துதரும்
வித்தையில் கைதேர்ந்தவர்கள் .

அவர்கள் புன்னகையையில்
உங்களை இழந்துவிடாதீர்கள் !!
முகத்தையே முகமூடியாய்த் தரிக்கும்
கலையைக் கற்றுத் தேர்ந்தவர்கள் .

அவர்கள் இப்போது வென்றதால்
சரணடைந்து விடாதீர்கள் !!
சாதி - மதச் சவக்கிடங்காய் தேசத்தை
சிதைத்திடவே காய்நகர்த்துகிறார்கள் .

- சு.பொ.அகத்தியலிங்கம் .


0 comments :

Post a Comment