அவர்

Posted by அகத்தீ Labels:
aஅவர்


வர் பலசாலி
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
மூளைகிடையாது

அவர் மார்பு 56 இஞ்ச்
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
இதயம் கிடையாது

அவருக்கு வாய் ரொம்ப பெரிது
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
உண்மை பேசாது

அவர் தைரியசாலி
ஒரேஒரு பிரச்சனை
வீரம் மேடையில்தான் 

அவர் மனிதாபிமானி
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
காரில் அடிபட்டு சாகும் நாயென்பார்

அவர் சாதனையாளர்
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
பிணங்களின் மீது நிற்கும் போதே ..

இவர் யாரென
அறிவியோ
எம் அப்பாவி இந்தியனே!

அது சரி அவர் நமது
கதாநாயகனா ?
வில்லனா ?

என்னை உண் ! உன் விழிகளால்..

Posted by அகத்தீ Labels:


என்னை உண் ! உன் விழிகளால்பச்சை வயல் ஏன்
என்னைப் பார்த்துச் சிரிக்கிறது ?

வளைந்த தென்னைமரம் ஏன்
என்னைப் பார்த்து கண்ணடிக்கிறது ?

குளமும் ஏரியும் ஓடையும் ஏன்
தாளங்கொட்டி என்னை அழைக்கிறது ?

மலையும் குன்றும் ஏன்
வழிமறித்து கூப்பிடுகிறது ?

கொஞ்சம் காது கொடுத்தேன் ஒரேகுரலில்
ஒவ்வொன்றும் என்னோடு பேசியது

கடைசியாக என்னைப் பார்த்துகொள்
இனியொரு வாய்ப்பில்லை !

ஓவியமாய்த் தீட்டிக்கொள் !
நிழல்படமாய் கிளிக்கிக் கொள் !

கவிதையில் அழகு செய் !
கதையில் வர்ணித்துமுடி !

வளர்ச்சி சுடுகாட்டில்
இனி எமக்கு இடமில்லை !

எட்டும் வழியெல்லாம் விரைந்து
என்னை உண் ! உன் விழிகளால்

சு.பொ.அகத்தியலிங்கம் .