போகி நெருப்பை ஊதிப் பெரிதாக்கு

Posted by அகத்தீ Labels:

 

போகி நெருப்பை ஊதிப் பெரிதாக்கு


போகி நெருப்பை ஊதிப் பெரிதாக்கு - கொடும்
வேளாண் சட்டங்களைக் கொளுத்திக் கரியாக்கு !
திருதராஷ்டிர ஆலிங்கனம் மகாபாரதத்தோடு
முடியவில்லை ; நீதிபதி ஆசனத்திலும் உண்டு….
ஒப்புக்கு கதைகேட்டு ஓய்ந்தவனா எம்விவசாயி ?
வரலாறுநெடுக வஞ்சகத்தை துரோகத்தை சகுனிகளை
சந்தித்து மீண்டவரே எம்உழவர் பெரும்படையும்
சிந்தித்து முடிவெடுத்தார் ; போராட்டம் தொடரும்
போகி நெருப்பில் பெட்ரோல் ஊற்றியதுபோல்
நெஞ்சில் கனன்றெரியுது எம்உழவர் கோபாக்னி
எரியட்டும் ஆணவ ஆட்சி ! எரியட்டும் காவி - கார்ப்பரேட் அநீதி !
பொங்கட்டும் புதுநீதி ! உழவர் உழைப்பாளர் சமூகநீதி !
சுபொஅகத்தியலிங்கம்.
13 ஜனவரி 2021.

0 comments :

Post a Comment