மவுனத்தில் விலை

Posted by அகத்தீ Labels:

 


மவுனத்தில் விலை
முஸ்லீம் மாணவர்களை
கல்வி நிலையங்களை விட்டு துரத்து !
முஸ்லீம் வியாபாரிகளை
வியாபாரத்தை விட்டு துரத்து
முஸ்லீம்கள் வாழ்வுரிமையை
பிடுங்கி கசக்கி எறி
ஆட்சியாளர் தாளத்துக்கு
நீதிமன்றமும் நடனமாடும்
இதைக் கண்டு இந்து பெருமிதம்
பொங்க நீ வெறிகொண்டாடு !
முஸ்லீம்கள் கணக்கை முடித்ததும்
தலித்துகளை வேட்டையாடத் தொடங்குவர் !
ஆதிக்க சாதி பெருமையில்
இந்து என்று ஆனந்தமாய் ஆடு !
அப்புறம் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
என வேட்டை தொடர - நீ
செய்வதறியாது விக்கித்து நிற்பாய்
காக்கவும் யாரும் இருக்கமாட்டார் !
மாட்டு மூத்திரக் குடிக்கிகளும்
வெறும் தாவர பட்சிணிகளும்
மேட்டுக்குடியினர் மட்டுமே
வாழ்த்தகுதியான இந்து என்பர்
எதிர்த்து கேட்கவும் நாதி இருக்காது !
நமக்கு எதுக்கு வம்பு ?
பேசாமல் மவுனம் காப்பீர் !
எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது
எது நடக்கிறதோ அது நன்றாகவே நடக்கிறது
எல்லாம் விதிப்படி நடக்கிறது
விதி வலியது .புரிந்ததா ?
மவுனத்தில் விலை இதுதாம்...
சுபொஅ. 39/3/2022.
Mookaiyan Murugan, Rabeek Raja A and 3 others

0 comments :

Post a Comment