ஞானம் வேறொன்றுமில்லை.

Posted by அகத்தீ Labels:

 


ஞானம் வேறொன்றுமில்லை.உன் பார்வையை
உள் முகமாக திருப்பு
என்றார் துறவி!

சுற்றி நடப்பவற்றை
உற்றுப் பார்
என்றார் யதார்த்தவாதி!

வீடும் குடும்பமுமே
மிக முக்கியம்
என்றார் உறவினர் !

ஒன்றில்லாமல்
இன்னொன்று இல்லை
ஞானம் வேறொன்றுமில்லை.
சுபொஅ.
20/3/2023.

0 comments :

Post a Comment