தோல்வியின் வாக்குமூலம்

Posted by அகத்தீ Labels:
தோல்வியின் வாக்குமூலம்

ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்
அரசியல் பேசாமல் இருக்க உன்னால் முடியுமா ?
சவால்விட்டது நண்பன்தான் எனினும்
ஏதோ ஒரு வேகத்தில் ஒப்புக்கொண்டேன்.


10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..
மரணம் எப்போது வரினும் வரவேற்க தயார்


என்ன நண்பா
அரசியல் பேசமாட்டேன் என்றவன்
மரணத்தைப் பேசத் தொடங்கிவிட்டாய் …வாழ்வு குறித்து பேசத் தொடங்கினால்
அரசியல் நிச்சயம் வந்துவிடும் என்பதால்
மரணம் குறித்து பேசுகிறேன்


சரி … ஒரு சின்னக் கேள்வி
மரணத்தில் அரசியல் இல்லையா ?
கேள்வியை வீசிவிட்டு
வெற்றிப் புன்னகை பூத்தான் நண்பன்.


அதுதானே
சிசு மரணம்
விவசாயிகள் தற்கொலை
பட்டினிச் சாவுகள்


சாவின் அரசியல்
வாழ்வின் தொடர்ச்சி அல்லவா?


நண்பனிடம் தோல்வியை ஒப்புகொள்வதில்
கவுரவம் என்ன வேண்டிக்கிடக்கிறது.


சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்
06 /07/2017


0 comments :

Post a Comment