சந்தேகம் இருக்கா... ?

Posted by அகத்தீ Labels:

சந்தேகம் இருக்கா... ?சட்டை எடுக்கக் கடைக்குப் போனேன்
சட்டை இந்து கலாச்சாராமா ? ராமர் சட்டை போட்டாரா?
சந்தேகம் வந்தது திரும்பி வந்தேன் !


அரிசி மூடையை சைக்கிளில் வைத்தேன்
சைக்கிள் இந்து ரத்தம் ஜனித்ததா ?
சந்தேகம் ஓங்க ! தலையில் சுமந்து நடக்கலானேன் !


அவசரச் செய்தி சொல்ல அலைபேசி எடுத்தேன்
அலைபேசி பற்றி வேதத்தில் ஏதும் இல்லையே !
தூக்கி எறிந்து ஓட்டம் பிடித்தேன் !


பைத்தியம் என மனைவி பழித்தாள்
கோபம் தலைக்கேற அவளை நெருப்பில் எரித்தேன்
ராமர் வழியில் செல்பவன் நானே ! சந்தேகம் இருக்கா ?

- சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்.

0 comments :

Post a Comment