அகத்தேடல்-1

Posted by அகத்தீ


நீ
இல்லாதுபோனால்

அந்த இடம்

சூன்யமாகிவிடாது..வேறோன்று

நிரப்பிவிடும்.காலச்சூறாவளியில்

உன் தடயமும்

காணாமல் போய்விடும்.நேற்றின் சுவடுகளைத்

தடவிப் பார்க்கலாம்

தழுவமுடியாதுநாளைக் கனவுகளில்

மிதந்து திரியலாம்

கரைந்து போக இயலாதுஇன்றின்

யதார்த்த்ச் சூட்டில்

பாதம் கொப்பளிக்க

நடந்தாக வேண்டும்பொய்கலவாத

உண்மையோ

மெய்கலவாத

பொய்யோ

எங்ஙணும் இல்லைசெம்புகலவாமல்

தங்கம்

நகையாவதில்லை

மேனிக்கு

எழிற்சேர்ப்பதில்லைஉன்

வாழ்வின் எச்சங்களை

வரலாறு பதிந்துகொள்ளட்டும்நொடிகளில்

மரணம்

கதவைத் தட்டலாம்நொடிகளுக்கிடையேயும்

வாழ்க்கையுண்டுநீ

வாழும்போது

பிறர் புன்னகைக்கட்டும்உன்

மரணத்தின்போது

அண்டைவீட்டாரின்

ஒரு துளி கண்ணீர்

அடையாளம் காட்டட்டும்நீ

இல்லாதுபோனால்

அந்த இடம்

சூன்யமாகிவிடாது..

-சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

0 comments :

Post a Comment