வேறென்ன வேண்டும் எனக்கு ?

Posted by அகத்தீ

 


#CommunistPartyAt100 #கம்யூனிசம்100

 

மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவிக்கும்

வறட்டுத் தத்துவம் அல்ல

கம்யூனிசம் .

 

மண்ணின் தத்துவத்தோடும்

வரலாற்றோடும் பின்னிப் பிணைந்த

அறிவியல் பார்வை .

 

 

அறிவுஜீவிகளின் மயிர்பிளக்கும்

விவாதங்களில் கருக்கொண்டதல்ல

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி !

 

மாளா மானுட அன்பும்

வர்க்கப் போரும் வர்ணப் போரும்

இணைந்த நம்பிக்கை !

 

சாதி ,சடங்கு ,மதம் ,மூடத்தனம்

ஏமாற்று ,வஞ்சகம் மிகுந்த

சாலையில் சாகசப் பயணம் !

 

இராயிரம் ஆண்டு அடைந்த அழுக்கை

ஒற்றைச் சலவையில் போக்கும்

மாயஜாலம் ஏதுமில்லை !

 

டிரம்பும் மோடியும் கார்ப்பரேட்டும் சங்கியும்

கம்யூனிச பூதமென அலறி அரற்ற

உழைக்கும் மக்களின் ஓங்காரச் சிரிப்பு !

 

 

நூறாண்டு ஆச்சே இன்னுமா என்போரே

வரலாற்றில் இது ஓர் துளி – இது

வைரம் பாய்ந்த போராட்டப் பயிர்

 

 

எதிர்ப்பினூடே ஓங்கி உயரும் !

மானுடத்தின் புன்னகை மலர

மார்க்சியம் மட்டுமே மாமருந்து !!!

 

அவசரகாலந்தொட்டு எம் மரணம்வரை

லட்சியப் பயணத்தில் நானும் ஓர் அங்கம் !

வேறென்ன வேண்டும் எனக்கு ?

 

சுபொஅ.

0 comments :

Post a Comment