#ஆயிரம் கண்ணுடையோராய் மாறுக !”

Posted by அகத்தீ Labels:


#ஆயிரம் கண்ணுடையோராய் மாறுக !” நாடு கெட்டுக் கிடக்குது
விழிப்பாய் இருங்கள் !”

 “ஐயா !
உங்கள் உபதேசம் சரிதான் .
ஆனால் ,
எதில் விழிப்பாயிருப்பது
என்பதில்தான் குழப்பம்…”

 “ இதில் என்ன குழப்பம் ?”

 “ எதிரிகளிடமா
நண்பர்களாய் நடிப்பவர்களிடமா
பற்றி எரியும் வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளிலிருந்து
கவனத்தை சிதறடிக்கும் குபீர் ஞானதேசிகன்களிடமிருந்தா ?
ஊடகங்களிடமிருந்தா ?
அடக்குமுறையை ஏவுவோர்களிடமா ?
அதை நியாயப்படுத்துவோரிடமா ?
பொய் பித்தலாட்டம் செய்வோரிடமா ?
அதற்கு வக்காலத்து வாங்கிவோரிடமா ?
நீதிமான்களிடமா ?
வெறுப்பை விதைப்போரிடமா ?
அதனை சகிப்போரிடமா ?
அடகுபோன அறிவுஜீவியிடமா ?
அநீதிகளுக்கு துணைபோவோரிடமா ?
அதனைக் கண்டும் உணர்ந்தும்
வாய்மூடி கண்மூடி மவுனித்திருப்போரிடமா?
…. ….. …… ….. ….. ….. ….. ….. …..
யாரிடம்… யாரிடம்… யாரிடமிருந்து ?”

 “ எல்லோரிடமும்
எல்லாதிசையிலும்
எப்போதும்
தூங்கும் போதும்
விழித்திருக்கும் போது
ஒவ்வொன்றிலும்
விழிப்பாயிருப்பீர் ..
காலம் கொட்டுக் கிடக்குது
எதிரி ஆயிரம் முனைகளில்
ஆயிரம் முகத்தோடு நிற்கையில்
உனக்கு மட்டும் ஒரு கண் போதாது
ஆயிரம் கண்ணுடையோராய் மாறுக !”

சு.பொ.அகத்தியலிங்கம் .
ஜனவரி 24 , 20 20

0 comments :

Post a Comment