எது முக்கியம் ?

Posted by அகத்தீ Labels:

 


எது முக்கியம் ?

 

 


 

தலையே ! தலையே !

மேலே இருக்கும் முடியைவிட

உள்ளே இருக்கும் மூளையா முக்கியம் ?

 

கண்ணே ! கண்ணே !

புருவத்தின் ஒப்பனையைவிட

பார்வையா முக்கியம் ?

 

காதே ! காதே !

ஜால்ரா ஓசையைவிட

போராட்ட முழக்கமா முக்கியம் ?

 

வாயே ! வாயே !

மந்திர உச்சாடணத்தைவிட

கேள்வி கேட்பதா முக்கியம் ?

 

முகமே ! முகமே !

முகமூடி அணிவதைவிட

ரெளத்திரம் பழகலா முக்கியம் ?

 

கையே ! காலே !

தொழுது அடிபணிவதைவிட

போரிட அணிவகுப்பதா முக்கியம் ?

 

உயிரே ! உடலே !

கூனிக்குறுகி குற்றேவல் புரிவதைவிட

மனிதனாய் எழுவதா முக்கியம் ?

 

மனிதா ! மனிதா !

சொரணையற்று சங்கியாய் இருப்பதைவிட

சுயமரியாதையோடு வீழ்வதே மேல் !

 

சுபொஅ.

 

 


0 comments :

Post a Comment