மானுடம் சாகவில்லை

Posted by அகத்தீ Labels:மானுடம் சாகவில்லை…மானுடம் சாகாது ! மானுடம் சாகாது !
ஒரு போதும் மானுடம் சாகாது !

மதவெறியால் குதறப்படும்
இனவெறியால் காயப்படும்
குறுகிய அரசியலால் மிரட்டப்படும்
கொடுங்கோலரால் கழுத்து நெரிக்கப்படும்

ஆனாலும்,

மானுடம் சாகாது ! மானுடம் சாகாது !
ஒரு போதும் மானுடம் சாகாது !

கேரளம் உயிர் சாட்சி
மானுடத்தின் மனச்சாட்சி
குறுமதியாளர் வஞ்சகம் வீழ்த்தி
மானுடம் எழுந்ததின் பெருங்காட்சி !

மீட்புப் படையாய் மீனவர் தோழமை
முகம் தெரியாதோரும் உதவும் கரமாய்
நாடெங்கிலும் ஊற்றெடுத்த மனிதக் கருணை
சதிவலை கிழித்தது மானுட மேன்மை !!!

மானுடம் சாகாது ! மானுடம் சாகாது !
ஒரு போதும் மானுடம் சாகாது !
0 comments :

Post a Comment