லேகியம்

Posted by அகத்தீ Labels:
லேகியம்


இந்த லேகியம்
நூற்றாண்டுப் பழமையானது
தின்ற நொடியிலேயே
பின்னோக்கி பயணம் துவங்கிவிடும்

அதிலும் முன்னோரின்
நல்லவைகளை அல்ல
அழுகிப் புழு நெளியும்
கெட்டவைகளின் வாரிசாய்
தன்னை வரித்துகொள்ளும்

துர்நாற்றமெடுக்கும்
பழம்பஞ்சாங்கத்தை
மணக்கும் சந்தணமாய்
மார்மீது பூசித்திரியும் …

அறியாமை ,அநீதி
அராஜகம் ,அயோக்கியத்தனம்
பொய் ,பித்தலாட்டம்
பாலியல் , வன்முறை ,
கும்பல் கொலை வெறி
அத்தனை நஞ்சையும்
நாடி நரம்பெல்லாம்
பீறிட்டுக் கொப்பளிக்கச் செய்யும்

மத வெறி ,இனவெறி
பெயர் எதுவாயினும்
லேகியம் ஒன்றுதான்

பாசிசம் ,நாசிசம் ,இந்துத்துவம்
தாலிபானிசம் . ஆண்டசாதி ,
வந்தேறி வாதம் ,இனவாதம்
எதுவாயினும்
லேகியம் ஒன்றுதான்

வெறுப்பு
வெறுப்பு
வெறுப்பு

-    சு.பொ.அகத்தியலிங்கம்

0 comments :

Post a Comment