அவர்

Posted by அகத்தீ Labels:
aஅவர்


வர் பலசாலி
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
மூளைகிடையாது

அவர் மார்பு 56 இஞ்ச்
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
இதயம் கிடையாது

அவருக்கு வாய் ரொம்ப பெரிது
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
உண்மை பேசாது

அவர் தைரியசாலி
ஒரேஒரு பிரச்சனை
வீரம் மேடையில்தான் 

அவர் மனிதாபிமானி
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
காரில் அடிபட்டு சாகும் நாயென்பார்

அவர் சாதனையாளர்
ஒரே ஒரு பிரச்சனை
பிணங்களின் மீது நிற்கும் போதே ..

இவர் யாரென
அறிவியோ
எம் அப்பாவி இந்தியனே!

அது சரி அவர் நமது
கதாநாயகனா ?
வில்லனா ?

0 comments :

Post a Comment