யார் தோழர் ?

Posted by அகத்தீ Labels:


யார் தோழர் ? தோழர் உன்னதமான சொல்
அற்புதமான உறவு
யாரை விழிக்கலாம்
கட்சிக்காரரை மட்டுமா ?
அல்ல ..அல்ல
தொழிலாளி
விவசாயி
நடுத்தரவர்க்கம்
உழைப்பாளர்
வியாபாரி
சிறு முதலாளி
அறிவிஜீவி
ஆண்
பெண்
திருநங்கை
திருநம்பி
பாலியல் தொழிலாளி
ஊடகக்காரன்
நடிகன்
நடிகை
கவிஞர்
எம் போராட்டப் பயணத்தில்
ஒரே ஒரு அடி கூடவருகிறவர்
யாரொருவரும் எம் தோழரே !
முதுகில் குத்திவிட்டுப் போகிறவர்
மூஞ்சியில் துப்புகிறவர்
அணைத்துக் கெடுக்கிறவர்
காட்டிக் கொடுக்கிறவர்
யாராயினும்
எம் அணிவகுப்பில்
நிற்கின்ற நொடியில்
எம் தோழரே !
தோழராய் அணைத்துப் பார்
அதன் ருசி அப்போதுதான் தெரியும் !
0 comments :

Post a Comment