உலக போதை

Posted by அகத்தீ Labels:


உலக - போதை


தன்னையே சந்தைப்படுத்தும் கலை
அறிந்தவனே வெற்றியாளன்
என்றான் நண்பன்
மறுக்க நினைத்தேன்
அனுபவம் சுட்டது
உலகமயம்
ஊட்டிய போதை
ஒவ்வொரு இதயத்துக்குள்ளும்
என்ன செய்ய
மானுடத்தை மீட்க
தொடங்க வேண்டுமோ
குருஷேத்திரம் .


0 comments :

Post a Comment